Synonymer.no

betinge seg

Meningsgruppe: 1

anmode om

avfordre

avkreve

avtvinge

begjære

beordre

betinge

eske

forbeholde seg

fordre

forlange

forutsette

gjøre krav på

hevde

inndrive

insistere på

kreve

nedlegge påstand om

nødvendiggjøre

påstå

rekvirere

rykke

sette som betingelse

sikre

ta unna

utbe seg

Meningsgruppe: 2

berge

Meningsgruppe: 3

dekke seg

forvisse seg

gardere seg

ta sine forholdsregler
© Wild Wild Web 2012