Synonymer.no

betegnende

Meningsgruppe: 1

allmenngyldig

alvorlig

angi

apropos

avdekke

avduke

avgjørende

avmerke

avsløre

avslørende

benevne

betegne

betydningsfull

egen

eiendommelig

eklatant

ekspressiv

falle

finne

forekomme

fyndig

illustrerende

karakteristisk

klassisk

konsis

markant

markert

megetsigende

møte

normal

omgås

pregnant

ramme

rammende

representativ

riktig

sann

signifikant

signifikativ

skole eksempel

slumpe

slående

spesiell

støte

støte på

symptomatisk

særegen

særpreget

talende

tankevekkende

tatt på kornet

treffe

treffe på

treffe seg

treffende

treffes

tydelig

typisk

utpreget

uttrykksfull

veltruffen

verdig

virkningsfull

vittig

Meningsgruppe: 2

angi
© Wild Wild Web 2012