Synonymer.no

betegne

Meningsgruppe: 1

agere

angi

anmelde

anslå

antyde

anvise

avmerke

avsette

avsi

avsløre

avslørende

avspeile

benevne

berøre

beskrive

bestemme

betegnende

bety

betyde

betydningsfull

bevitne

blinke

bokstavsette

bringe

deklarere

demonstrere

denotere

døpe

ekspressiv

erklære

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

foreslå

forestille

foretrekke

forkynne

formulere

forsvare

fremheve

fremstille

føre med seg

gi

gi beskjed om

gi uttrykk for

gjengi

gjøre kjent

gjøre vitterlig

gå for

ha til følge

illudere

implisere

indikere

innebære

innstille

kalle

karakterisere

karakteristisk

kjennetegne

konstatere

krysse av

kunngjøre

kåre

legge for dagen

manifestere

markere

meddele

medføre

merke

motsvare

navngi

nedsette

nevne

notere

nummerere

offentliggjøre

oppdikte

opplyse om

opptre på vegne

peke på

personifisere

poengtere

prege

pregnant

påpeke

rammende

representere

råde

sette ord på

si

signalisere

skildre

slå takten

snakke

spesifisere

spille

stemple

stå for

svare til

symbolisere

symptomatisk

syne

særprege

tale

tale for

talende

tilkjennegi

titulere

tolke

treffende

trykke

tyde på

typisk

utmerke

utpeke

uttale

uttrykke

uttrykksfull

utvelge

varsle

velge

verbalisere

ville si

vise

vitne

vitne om

være

være egen for

være utlagt

ytre

Meningsgruppe: 2

anføre


Andre relevante treff:

betegnende

betegnelse
© Wild Wild Web 2012