Synonymer.no

betaling

Meningsgruppe: 1

aksise

apanasje

avgift

belønning

bidrag

bonifikasjon

bot

cover charge

drikkepenger

driks

ekvivalens

emolument

entre

entré

erstatning

etterslep

finnerlønn

fortjeneste

fyllest

gasje

gebyr

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

gratiale

honorar

impost

innbetaling

innkomst

inntekt

kaplak

kompensasjon

kontingent

kontribusjon

kostnad

kurtasje

kuvertavgift

leie

lønn

lønning

merverdiavgift

moms

motytelse

mva.

omkostning

oms

oppreisning

porto

premie

primasj

pris

provisjon

rekognisjon

remburs

rente

rett

royalty

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

skatt

sold

sportel

tantieme

tiende

tillegg

tilskudd

toll

tributt

utbetaling

utgift

utligning

vartpenger

vederlag

ytelse

Meningsgruppe: 2

dusør


Andre relevante treff:

avbetaling

utbetaling

betalingsluke

innbetaling

nedbetaling

betalingsstans

betalingsmiddel

ratebetaling

betalingsutsettelse

tilbakebetaling
© Wild Wild Web 2012