Synonymer.no

bestyrelse

Meningsgruppe: 1

administrasjon

ansvarshavende

direksjon

embetsverk

endeløs administrasjon

formynderskap

forvaltning

ledelse

papirmølle

skjemavelde

stell

styre

styringsverk

verk

vesen
© Wild Wild Web 2012