Synonymer.no

bestyre

Meningsgruppe: 1

administrere

anbefale

anføre

angi

ansikt

anvise

arrangere seg

avstedkomme

befale

befale over

behandle

beherske

bekymre

besørge

bevendt

bøte

dirigere

disponere

drive

eie

foranstalte

foreslå

forestå

forrette

forvalte

fronte

føre

greie

greie med

gå i spissen for

gå frem

gå i spissen for

ha

ha hånd om

ha ledelsen av

ha oppsyn med

herske

hviske i øret

innrette seg

klare

kommandere

lede

leie

lose

makte

mine

operere

ordne

ordne seg

organisere

passe

pleie

presidere

pynte

regissere

rettlede

rå for

rå med

rå over

råde

røkte

skalte og valte med

skjøtte

skjøtte om

stelle

stelle med

stelle på

stelle seg

stelle til

stelt

styre

stå for

stå i spissen for

tale for

tilrå

utseende

utøve

veilede

Meningsgruppe: 2

forestående


Andre relevante treff:

bestyrer

bestyrelse

bestyrerinne
© Wild Wild Web 2012