Synonymer.no

bestride

Meningsgruppe: 1

abjurere

affisere

anfekte

avsanne

avsverge

avvise

bekjempe

benekte

betvile

blånekte

dementere

demonstrere

dra i tvil

fornekte

forstyrre

forsverge

fradømme

fragå

frakjenne

gjendrive

gjøre

gjøre en stridig

gjøre opphevelser mot

ha mistro til

ha sine tvil om

hylle

ikke finne seg i

ikke la seg by

imøtegå

klage

legge imot

motsette seg

motsi

mukke

nage

negere

nekte

opponere

opponere mot

protestere

protestere mot

påvirke

sette spørsmålstegn ved

stille seg skeptisk til

stride

svare

ta avstand fra

tilbakekalle

tvile på

være tvilende til

Meningsgruppe: 2

avkrefte


Andre relevante treff:

ubestridelig
© Wild Wild Web 2012