Synonymer.no

bestilling

Meningsgruppe: 1

abonnement

aksjon

aktivitet

anliggende

arbeid

arbeide

arbeidsfelt

avrop

bane

befaling

beordre

beskjed

beskjeftigelse

bransje

brød

byrde

disiplin

dont

drift

embete

emploi

erverv

fag

felt

flid

forbehold

fordring

forhåndsbestilling

geskjeft

gi ordre til

gjerning

gjøremål

hyre

håndtering

håndverk

jobb

kall

kommando

levebrød

leveranse

levering

levevei

linje

løpebane

mandat

medlemskap

metier

misjon

næring

operasjon

oppdrag

oppgave

ord

ordre

post

praksis

prenumerasjon

profesjon

protest

rekvisisjon

reservasjon

rolle

sette hjulene i gang

spesialitet

stilling

subskripsjon

syssel

tiltak

tinging

tjeneste

trade

unntak

vare

vareparti

verv

vilie

virke

virksomhet

virvel

yrke

ærend

Meningsgruppe: 2

affære

business

forretning

kjøp og salg

kjøpmannskap

sak


Andre relevante treff:

avbestilling

forhåndsbestilling
© Wild Wild Web 2012