Synonymer.no

bestille

Meningsgruppe: 1

abonnere

anordne

anrette

anstifte

anstille

arbeide med

avholde

avlegge

avmålt

avsette

avvisende

bedrive

befale

befatte seg med

begå

belegge

beordre

bese

beskjeftige

beskjeftige seg med

bestemme

besørge

bevirke

bibringe

booke

by

bære seg at med

dekretere

diktere

dirigere

dominere

dosere

drive

drøfte

eksersere

erverve

fastsette

finne på

forbehold

forbeholden

fordrive tiden med

foreskrive

foreta

foreta seg

forholde seg

forhåndsbestille

forkynne

forlange

forordne

forrette

forsiktig

forskrive

fremme

fullbyrde

gi ordre om

gjennomføre

gjøre

greve

ha for seg

ha fore

ha seg

handle

henge sammen

herske

holde

holde av

holde på med

i grevens tid

i rette øyeblikk

innesluttet

inngå avtale om

innhente

innskjerpe

iverksette

kjølig

kjøpe

kommandere

komme av

komme seg

kontrahere

kontrollere

kreve

lede

legge

legge av

legge beslag på

leie

lære

løse

måtte

nedlesset i arbeid

oppbevare

oppta

opptatt

ordinere

overlate

plikte

praktisere

prenumerere

påby

pådra seg

pålegge

rekvirere

repetere

reservere

reservere seg

reservert

sende

sette av

sikre

sjefe

skaffe

skaffe seg

skreddersydd

som bestilt

spare

spille

spise

stille seg

stiv

styre

subskribere

ta

ta av

ta hjem

ta seg for

ta seg til

taus

terpe

til pass

tilknappet

tilplikte

tinge

travel

treffe avtale om

trene

trille

undervise

utfolde

utføre

utrette

utøve

vinne

være

være nødt til

være opptatt av

være opptatt med

være å forstå

øremerke

øve

Meningsgruppe: 2

anskaffe


Andre relevante treff:

avbestille

forutbestille

forhåndsbestille
© Wild Wild Web 2012