Synonymer.no

bestemt

Meningsgruppe: 1

absolutt

abstrakt

affirmativ

akademisk

akkurat

aksentuert

aldeles

alene

allmenngyldig

alvorlig

alvorstung

ambisiøs

anskuelig

atskilt

autoritativ

autoritær

avfeiende

avgjort

avgjøre

avgjørende

avsluttet

barsk

bastant

begrepsmessig

behjertet

bejaende

bekreftende

beryktet

besatt

besluttsom

betingelsesløs

beviselig

bister

bydende

definitiv

dekkende

desidert

determinert

deterministisk

diametralt

direkte

disjunkt

distinkt

djerv

dominerende

egen

egenmektig

egenrådig

eiendommelig

eklatant

eksakt

eksplisitt

ekstra

en viss

endelig

energisk

ensporet

erklært

evident

evig

faktisk

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastsatt

fastspikret

fasttømret

ferdig

ferdigstilt

fiksert

fingere

fjern

fokusert

for all del

for enhver pris

for godt

forankret

forestille

forgjengelig

fornemmelig

forskjellig

forstandig

forsteinet

forstokket

fortrinnsvis

forutbestemt

forvenne

forvisset

freidig

fremadstrebende

fremtredende

fullbrakt

fullbyrdet

fullendt

fullført

fullkommen

fullstendig

fullt og fast

fyndig

fysisk

ganske

ganske visst

gjennomført

glassaktig

granngivelig

gravitetisk

grov

grunnfestet

handikappet

hard

hardhendt

hardleiken

hardnakket

hel

helt

herskesyk

holdt igjen

hugfast

humørløs

hypotetisk

håndfast

håndgripelig

håpløs

høytidelig

i boks

i få ord

i første

i første rekke

i klartekst

i sannhet

ikke ettergivende

ikke konkret

ikke særlig

ikke til å misforstå

immobil

imperatorisk

inappellabel

individuell

infleksibel

inkarnert

innlysende

intelligent

intens

især

iøynefallende

jo

karakterfast

karakteristisk

karmisk

kategorisk

kjekk

kjent

kjødelig

klar

klippefast

knapp

kompromissløs

konkret

konsekvent

konsentrert

konsis

konsistent

konstant

kontant

kort

kortfattet

kraftig

kronen på verket

lagt siste hånd på

legemlig

leselig

lettlest

litt

logisk

låst

maktglad

maktsyk

manifest

markant

markert

materiell

med integritet

med rene ord

med vold og makt

mektig

mindre

modig

myndig

målbevisst

målrettet

nedtrykt

nevneverdig

noe

noenlunde

nonfigurativ

notorisk

nådeløs

nøyaktig

opplagt

opptatt

overbevist

overhodet

overtydd

par excellence

partout

per fas et nefas

perfeksjonistisk

perfekt

planfast

planmessig

plent

positiv

pregnant

presis

prinsippfast

på død og liv

på liv og død

påfallende

påståelig

påtagelig

påtakelig

rask

realistisk

reell

ren

resolutt

respektinngytende

riktig

riktignok

robust

rolig

rådsnar

sammentrengt

sann

sannelig

sant nok

satt ut i verden

selvfølgelig

selvsagt

seriøs

sikker

sikkert

simulere

skarp

skarpskåren

skjebnebestemt

skjellig

skråsikker

slett

slutt

snarrådig

solid

som en saltstøtte

spekulativ

spesial

spesiell

spesifikk

spille

sta

stabil

standhaftig

stanset

stasjonær

stedig

steil

sterk

stillestående

stiv

stolt

stoppet

storrådig

strandet

streberaktig

streng

stri

stringent

stålsatt

stø

summarisk

svoren

synderlig

synlig

særegen

særlig

særpreget

særskilt

tankemessig

tankeskapt

teoretisk

til en viss grad

til å ta og føle på

tinglig

traust

treffende

trist

tung

tungsindig

tydelig

tydeligvis

uberørt

ubestridelig

ubetinget

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

uforanderlig

uforbeholden

uforferdet

uforgripelig

uforstyrrelig

ufravikelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

ukuelig

under alle omstendigheter

unektelig

unyansert

uomstøtelig

uomtvistelig

upåvirkelig

urokkelig

uryggelig

urørlig

usentimental

uten sammenligning

uten tvil

utpreget

uttale

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

utvetydig tale

utvilsom

utvilsomt

varig

vel

velkjent

verdig

viljefast

virkelig

virkeliggjort

viss

visse

visstnok

vitterlig

værfast

åndelig

åndsnærværende

åpenbar

åpenlys

ærekjær

æresjuk

æresyk

ærgjerrig

øyesynelig

Meningsgruppe: 2

ensidig


Andre relevante treff:

bestemte

ubestemt

bestemthet

lovbestemt

selvbestemt

forutbestemt

sjølbestemt

årsaksbestemt

skjebnebestemt

nærmere bestemt
© Wild Wild Web 2012