Synonymer.no

bestemmelse

Meningsgruppe: 1

akt

akte

alminnelig

ambisjon

ananke

angivelse

animus

anliggende

anordning

anslag

anstalter

anvisning

arbeid

arbitrium

arrangement

avgi kjennelse

avgjørelse

baktanke

bane

bedømmelse

befaling

begjær

beregning

beskjed

beslutning

bestemme

bibel

bot

botemiddel

byrde

deklarasjon

dekret

desisjon

dessein

diktat

direktiv

disposisjon

dokument

dom

domsavsigelse

dont

drift

dømme

edikt

eksempel

emne

endemål

erklæring

fastsettelse

fatte en beslutning

fatum

ferman

flate

foranstaltning

forberedelse

forbilde

forehavende

foresette seg

forføyning

forholdsregel

forloge

form

formål

fornuft

forordning

forsett

forsettlig

forskrift

forsyn

fortegnelse

forutbestemmelse

fundas

funksjon

føresegn

gjennomgå

gjerning

ha til hensikt

halmstrå

hensikt

hustavle

i regelen

ide

idé

innretning

instruks

intensjon

iverksettelse

judikat

kall

kallelse

kanon

karakteristikk

kismet

kjennelse

klausul

kodisill

kokebok

kommisjon

konfigurasjon

kontrakt

korrektiv

kristningsarbeid

kritikk

kunngjøring

lage

lagnad

liste

livsgjerning

livsoppgave

lodd

lov

lovbestemmelse

med

med hensikt

melding

mening

mest

metode

misjon

modus vivendi

motiv

mål

målsetning

møte

nakenbilde

nivå

norm

objekt

ofte

omgås med planer om

oppdrag

oppgave

orden

ordensregler

ordinans

ordning

ordre

orskurd

overenskomst

overlagt

overlegg

overslag

paragraf

plan

plikt

praksis

predestinasjon

presedens

program

prosjekt

påbud

recess

regel

reglement

regulativ

resept

reskript

retterbot

rettesnor

rolle

råd

sak

sikte

siktemål

skikk

skjebne

skjema

skjønn

skritt

skulle

som regel

spekulasjon

spesifikasjon

statutt

styrelse

system

tanke

tendens

tenke

tilsikte

tilskikkelse

tiltak

tjeneste

ukas

utkast

valg

vanligvis

vedtak

vedtekt

veiledning

verdikt

verk

verv

vilje

ville

vurdering

yrke

zweck

åtgjerd

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

avtale


Andre relevante treff:

bestemmelsessted

lovbestemmelse

særbestemmelse

forutbestemmelse

sykdomsbestemmelse
© Wild Wild Web 2012