Synonymer.no

bestemme

Meningsgruppe: 1

akseptere

aktuell

allmenn

anerkjenne

anføre

anslå

arrangere

autorisere

avførende

avgjøre

avmålt

avpasse

avsette

avslutte

avstedkomme

avtale

avveie

avvisende

befale

befrukte

begeistre

begrense

beherske

belegge

bemerke

beordre

beramme

beregne

besegle

besjele

beslutte

bestille

betrakte

beåndet

bilegge

bli enige om

bringe i orden

bringe på det rene

by

byde

danne

definere

dekretere

destinere

determinere

diagnostisere

diktere

dirigere

disponere

dokumentere

dominere

drøfte

enes om

etablert

fast

fastlegge

fastsette

fastslå

fatte

fatte en beslutning

feste

fiksere

fiksert

finne

fjerne

foranledige

forbehold

forbeholden

forberede

fordele

foresette seg

foreskrive

forføye

forføye seg bort

forklare

forlange

forordne

forsiktig

forsvinne

forutbestemme

forårsake

fremherskende

fremheve

gi

gjeldende

gjengs

gjennombore

gjøre

gjøre en beslutning om

gjøre opp

gjøre slutt på

godtgjøre

grade

gruppere

ha bukten og begge endene

hellige

herske

herskende

holde av

iaktta

identifisere

inaugurere

influere

inndele

innesluttet

innvie

inspirere

inspirerende

inspirert

kalle

karakterisere

kartlegge

kjennetegne

kjølig

klare

klargjøre

klarlegge

kommandere

komme overens om

konsekrere

konstatere

kontrollere

konvensjonell

kåre

lede

legge

legge av

legge beslag på

lodde

lovfeste

lovfestet

lovformelig

løse

moderne

måle

måte

notere seg

offentliggjøre

offisiell

ofre

oppbevare

oppdage

opplest og vedtatt

opplyse

oppmuntre

oppta

opptatt

ordinere

ordne

planlegge

plassere

poengtere

predestinere

presisere

påby

pålegge

påpeke

påvise

regjere

regulere

regulerende

rekognosere

reservere

reservere seg

reservert

resolvere

restriktiv

rettferdiggjøre

råde

sample

se

se hvor landet ligger

seede

selektere

sette preg på

sette av

sette en til

sette spor

sette til

si

sikkert

single ut

sjefe

skalte og valte

skvære opp

skylde

slutte

som har ånden over seg

sondere

sondere terrenget

spare

spesifisere

stadfeste

stille

stipulere

stiv

styre

særprege

søke ut

ta

ta av

ta en beslutning

ta ut

taksere

taus

tilegne

tilholde

tilkjennegi

tilknappet

tilpasse

tilrå

tilsi

toneangivende

treffe

treffe en beslutning

understreke

undersøke

utheve

utmerke

utpeke

utse

utvalgt

utvelge

vedta

vedtatt

velge

verifisere

vie

vigsle

vise

volde

vurdere

være diktert av

være samrådde om

åndfull

øremerke

Meningsgruppe: 2

anbefale


Andre relevante treff:

bestemmelse

bestemmende

bestemme seg

bestemme over

ubestemmelig

bestemmelsessted

bestemme seg for

ombestemme seg

medbestemmende

lovbestemmelse

forutbestemme

særbestemmelse

forutbestemmelse

bestemme for vedkommende

den som bestemmer

sykdomsbestemmelse
© Wild Wild Web 2012