Synonymer.no

beslutte

Meningsgruppe: 1

avgjøre

avslutte

avtale

befale

beramme

besegle

bestemme

bestemme seg

bilegge

bringe i orden

dekretere

destinere

determinere

diktere

fastslå

fatte

fatte en beslutning

foresette seg

forføye

forårsake

gjøre

gjøre en beslutning om

gjøre opp

gjøre slutt på

herske

klare

komme overens om

lovfeste

løse

ordinere

ordne

predestinere

regjere

resolvere

råde

sette av

sette seg i hodet

skvære opp

slutte

stipulere

ta

ta en beslutning

ta seg for

treffe

treffe en beslutning

vedta

vie

øremerke
© Wild Wild Web 2012