Synonymer.no

beskytte

Meningsgruppe: 1

akte

arrestere

avgrense

avskjerme

barrikadere

befeste

begrave

begrense

begunstige

belegge

berge

besette

beskjerme

besørge

betinge seg

betrakte

bevare

bevokte

binde

bite fra seg

blokkere

bresje

bryte

dekke

dekke seg

disputere på

dra omsorg for

eskortere

favorisere

flankere

forfekte

forskanse

forskåne

forsvare

forsvare seg

forsyne seg

fortøye

forvisse seg

frede

frelse

fri

følge

garantere

gardere

gardere seg

gardert

gjete

gjøre fast

gå i bresjen for

gå inn for

hale i land

hegne

hevde

hjelpe

hjelpe frem

holde

holde i hevd

holde med makt

holde sin hånd over

hull

håndheve

inneslutte

innsirkle

interessere seg for

ivareta

kante

kjempe imot

kjøpe

knipe

konsolidere

konvoiere

kranse

legge inn et godt ord for

live

live opp

lune

motstå

omgi

omkranse

omringe

omslutte

opplive

opprettholde

passe

passe på

passe seg

patronisere

pledere

privilegere

protesjere

pussere

rande

representere

rettferdiggjøre seg

se opp

se seg for

sette fast

sette seg til motverge

sheltre

sikre

sikre seg

sikret

skaffe seg

skjerme

skåne

slå en bresje i

støtte

surre

ta

ta av for

ta i forsvar

ta igjen

ta seg av

ta seg i akt

ta sine forholdsregler

ta under sine vinger

ta vare på

tjore

tre i skranken for

trygg

trygge

unnskylde seg

utøve

verge

verne

verne om

vindisere

vokte

vokte på

vokte seg

våke over

være på vakt

åpning

Meningsgruppe: 2

avholde seg

Meningsgruppe: 3

holde vakt

påse

ruge

sitte oppe

våke


Andre relevante treff:

beskyttet

beskytter

ubeskyttet

beskyttende

beskyttelse

beskytte seg

beskyttelsesrom

beskyttelsesfarge

beskyttelseslikhet

hodebeskyttelse

patentbeskytte

mønsterbeskytte
© Wild Wild Web 2012