Synonymer.no

beskrive

Meningsgruppe: 1

abonnere

angi

angå

anskueliggjøre

avbilde

avmerke

avspeile

behandle

bemerke

benevne

bestemme

betegne

bevitne

bokstavsette

demonstrere

diskutere

dreie seg om drøfte

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

forestille

forevige

fortelle

framstille

fremføre

fremstille

gjengi

gjøre kjent

handle om

hevde

illustrere

indikere

kalkere

karakterisere

karikere

kjennetegne

konstruere

legge for dagen

male

markere

meddele

merke

nevne

nummerere

omhandle

omtale

ordlegge

plotte

portrettere

prente

presentere

projisere

påstå

referere

risse

rite

rulle opp

sette ord på

si

skildre

skissere

skrive

stemple

stiple

streke

tegne

tilkjennegi

tolke

underskrive

utgjøre

utmale

utpeke

uttale

uttrykke

verbalisere

vise

vitne om

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

formulere


Andre relevante treff:

beskrivende

beskrivelse

ubeskrivelig

beskrivelse av utseende

arbeidsbeskrivelse

levnetsbeskrivelse
© Wild Wild Web 2012