Synonymer.no

beskjerme

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forsvare

frede

gardere

gå i bresjen for

holde sin hånd over

ivareta

konvoiere

live

lune

passe på

protesjere

sikre

skjerme

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

håndheve

mønsterbeskytte

omgi

patentere
© Wild Wild Web 2012