Synonymer.no

beskjemme

Meningsgruppe: 1

beskjemmet

bite i det sure eple

bryte seg små

bøye nakken

bøye seg

degradere

dukke

falle til fote

fornedre

fornedre seg

fornærme

forsmedelig

gjøre knefall

gjøre liten

gjøre skam på

gå til Canossa

kaste seg for ens føtter

krenke

krype

krype til korset

kue

nedsette

nedverdige

nedverdige seg

nedverdigende

prostituere

skamfull

sluke den bitre pille

svelge sin stolthet

synke ned

såre

til skamme

tråkke i støvet

tråkke på

vanære

ydmyke

ydmyke seg


Andre relevante treff:

beskjemmet

beskjemmelse
© Wild Wild Web 2012