Synonymer.no

beskjeftige

Meningsgruppe: 1

angå

ansette

anta

arbeide

arbeide med

arrestere

bake

befatte seg med

begeistre

besette

beskjeftige seg med

bestille

beta

bry

drive med

engasjere

fange interesse

fange vedkommendes interesse

fengsle

feste

fordrive tiden med

fylle

gripe

holde i ånde

holde på med

inneslutte

interessere

interessere seg for

leie

løfte opp

nedlesset i arbeid

oppta

protesjere

pust

påvirke

sysle

sysle med

sysselsette

ta seg av

travel

være opptatt av

være opptatt med

ånde

Meningsgruppe: 2

gi arbeid til


Andre relevante treff:

ubeskjeftiget

beskjeftigelse

beskjeftige seg

bibeskjeftigelse

beskjeftige seg med

fritidsbeskjeftigelse
© Wild Wild Web 2012