Synonymer.no

beskjed

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

affære

allmenndannelse

anmeldelse

annonse

anordning

anvisning

avertissement

befaling

begrep

begrunnelse

bekjentskap

beordre

beretning

bestemmelse

bestilling

besyv

bolig

bot

botemiddel

brev

bringe rede i

bringe til vedkommendes kunnskap

bud

budskap

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

dekret

depesje

diegese

diktat

eksegese

eksplanasjon

ekspress

empiri

erfare

erfaringslære

erklæring

etterretning

forklaring

forlangende

formaning

formidling

forskrift

forslag

forstå

forstå seg på

fortelling

fortolkning

fotnote

fremstilling

få greie på

få kjennskap til

få rede på

gi beskjed om

gi ordre til

greie

greier

ha greie på

ha rede på

halmstrå

hemmelighet

henvisning

historie

huskelapp

huskeliste

hypotese

illustrasjon

imperativ

indikasjon

info

informasjon

innberetning

innblikk

innretning

instruks

interpretasjon

irade

kjennskap

klare

kommando

kommandospråk

kommentar

korrespondanse

kunne

kunngjøring

kunnskap

løsning

maktbud

meddelelse

melding

memo

memorandum

merke

motinnlegg

motivering

notat

note

notifikasjon

notis

nyhet

oppdage

oppdrag

oppgave

oppklare

oppklaring

opplyse

opplysning

ord

ordre

parole

pressemelding

proklamasjon

påbud

pålegg

påminnelse

rapport

rede

redegjørelse

regel

reir

reklame

replikk

reskript

rettleiing

rykte

råd

sak

sannsagn

si

signal

sladder

spurlag

stell

svar

ta til etterretning

telegram

tidende

tilhold

tilsigelse

ting

tipp

tips

tydning

ukas

underretning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

utstyr

varsel

veiledning

vilie

vilje

vink

vite

viten

vitneprov

vitterlighet

ærend

Meningsgruppe: 2

data

Meningsgruppe: 3

besvarelse

resultat

Meningsgruppe: 4

bli svar skyldig

motsigelse

motstykke

parallell

svar på tiltale

tie


Andre relevante treff:

beskjeden

beskjedlig

beskjedent

ubeskjeden

beskjedenhet

gi beskjed

gi beskjed om
© Wild Wild Web 2012