Synonymer.no

beskikke

Meningsgruppe: 1

anbringe

ansette

anta

bemanne

engasjere

fale

feste

forhyre

gi

hyre

innsette

konstituere

oppnevne

påmønstre

skipe

ste

ta i sitt brød

tilsette

utnevne

Meningsgruppe: 2

bringe i orden

ordne

Meningsgruppe: 3

bestemme

forutbestemme

forutbestemt

predestinere

skjebnebestemt

som står skrevet i stjernene

så laga

utvelge


Andre relevante treff:

beskikkelse
© Wild Wild Web 2012