Synonymer.no

besk

Meningsgruppe: 1

amper

arg

arrig

arrogant

avvisende

bisk

blærete

bøs

ekkel

ergerlig

forarget

forbannet

forbitret

fortørnet

gal

giftig

gram

harm

harmfull

heftig

hissig

hoven

hovmodig

hånlig

i krigshumør

ilsken

ilter

indignert

innbilsk

ironisk

irritert

kaut

kompromissløs

kry

lynende

morsk

nedlatende

olm

oppbrakt

opprørt

overbærende

overlegen

rasende

sardonisk

sarkastisk

satirisk

selvforherligende

selvgod

selvtilfreds

sinna

sint

sjølgod

skarp

sleivkjefta

som en tordensky

spiss

spotsk

spydig

stolt

sur

sviende

så sint at han rister

sårende

tennerskjærende

ubehagelig

ubøyelig

vond

vred

Meningsgruppe: 2

bitende

bitter

brennende

krydret

pikant

ram

rivende

skingrende

skrikende

Meningsgruppe: 3

bli sint


Andre relevante treff:

beskue

beskyte

beskitt

beskjed

beskrive

beskylde

beskatte

beskikke

beskytte

beskøyt

beskjerme

beskjemme

beskjære

beskranke

beskyttet

beskjeler

beskytter

beskuelse

beskaffen

beskadige

beskjeden

beskadiget

arabesk

beskjedent

beskytning

beskjedlig

beskjemmet

beskikkelse

ubeskrevet

ubeskjeden

beskyttende

ubeskyttet

beskyldning

ubeskåret

beskjæring

beskyttelse

beskrivelse

beskrivende

beskjeftige

beskadigelse

beskylde for

beskytte seg

beskjemmelse

beskaffenhet

beskjedenhet

ubeskrivelig

gi beskjed

ubeskjeftiget

beskjeftigelse

beskjeftige seg

beskyttelsesrom

gi beskjed om

ubeskrevet blad

beskyttelsesfarge

bibeskjeftigelse

beskyttelseslikhet

beskjeftige seg med

navlebeskuende

hodebeskyttelse

navlebeskuelse

patentbeskytte

beskrivelse av utseende

mønsterbeskytte

arbeidsbeskrivelse

levnetsbeskrivelse

fritidsbeskjeftigelse

indirekte beskylde
© Wild Wild Web 2012