Synonymer.no

besitter

Meningsgruppe: 1

ansvarlig

Meningsgruppe: 2

eier

eiermann

herre

ihendehaver

innehaver

jorddrott

proprietær
© Wild Wild Web 2012