Synonymer.no

besitte

Meningsgruppe: 1

beholde

bestemme over

bestå av

bære

disponere

eie

ha

ha på seg

inneha

inneholde

ligge inne med

oppta

rå over

råde over

sitte inne med

være god for

være herre over

være i besittelse av

være utstyrt med

Meningsgruppe: 2

føre

Meningsgruppe: 3

lide av

være befengt med

Meningsgruppe: 4

legge for dagen

vise

Meningsgruppe: 5

befatte seg med

bestille

forholde seg

gjøre

ha for seg

ha fore

ha seg

henge sammen

komme av

komme seg

måtte

plikte

stille seg

være

være nødt til

være å forstå


Andre relevante treff:

besitter

besittelse

ta i besittelse

være i besittelse av

sette seg i besittelse av
© Wild Wild Web 2012