Synonymer.no

beseire

Meningsgruppe: 1

age

anføre

apostlenes hester

avstraffe

bai

banke

basseng

baste

baste og binde

behagelig

beherske

beherske seg

bein

belt

besette

bestorme

beta

betvinge

betvinge seg

bli

bli herre over

bånd

bøtelegge

bøye

dempe

disiplinere

diskriminere

distansere

dominere

drepe

dressere

dukke

dupere

erobre

evne

falle til fote

felle

forkjøp

forkue

formå

fortrenge

fortære

fremføre

få bukt med

få bukt med

få has på

få makt over

få ram på

før

føre i marken

gjøre

gjøre det av med

gjøre skam på

golf

greie

gå en høy gang

gå til topps

gå utenpå

ha bukten og begge endene

haff

hale

has

hekte

hemme

holde nede

hugge

hyk

hærsette

hærta

i forkjøpet

innersving

innhente

innskjæring

innta

karnøfle

kil

kjos

kjæle

klamp om foten

klare

knekke

knekte

knockout

knuse

komme i forkjøpet

komme igjennom

komme over

komme til livs

kue

kuet

kuge

kujonere

kuske

kuste

kvele

kyse

labb

lagune

legge bånd på

legge en demper på

legge for sine føtter

lest

makk

makte

nedkjempe

nedlegge

nor

okkupere

oppdra

orke

overfløye

overgå

overkomme

overmanne

overrumple

overskride

overskygge

overstige

overstråle

overstå

overtreffe

overumple

overvelde

overvinne

poll

pryle

puselanke

på stående fot

påberope

pønal

ram

ramme

rekke

rykke i marken

rå med

seire

seire over

skremme

skyte

slag

slå

slå av marken

slå knockout på

slå ned

slå ut

stante pede

stille

stille i skyggen

storme

straffe

straffe-

straks

stride

svinebinde

sympatisk

ta

ta innersvingen på

ta knekken på

ta luven fra

temme

terrorisere

tilkjempe seg

toppe

treffe

tukte

tvinge

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undersåtter

undertrykke

undertvinge

utgyte

utklasse

val

vik

vinne

vinne inn på

vinne på

vinnende

våg

ydmyk

ydmyke

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

bekjempe


Andre relevante treff:

beseirer

altbeseirende

bli beseiret overvunnet
© Wild Wild Web 2012