Synonymer.no

besegle

Meningsgruppe: 1

akseptere

anerkjenne

avgjort

avgjøre

avgjørende

avrunde

avslutte

avsluttende

avtale

avvende

avvikle

balansere

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekjenne

bekrefte

bekrefte seg

beslutte

bestemme

bestyrke

bevis

bevise

bevitne

bilegge

bli ferdig med

bringe i havn

bringe i orden

bringe til ende

bringe til opphør

danne baktropp

dekretere

depositum

endelig

erkjenne

fastslå

forsikre

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

garanti

gi næring til

gi pant på

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre opp

gjøre slutt på

gjøre utslaget

godkjenne

heve

holde stikk

innrømme

klare

komme overens om

komme sist

konfirmere

konsolidere

konstantere

konstatere

krone

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

likvidere

løse

nedlegge

oppløse

ordne

pant

parafere

ratifisere

runde av

saldere

sanksjonere

sanne

si ja til

sikkerhet

siste

skvære opp

slutte

slå til

stadfeste

stanse

styrke

støtte

tilendebringe

uttrykk

verifisere

vidimere

vitne

Meningsgruppe: 2

attestere
© Wild Wild Web 2012