Synonymer.no

besørge

Meningsgruppe: 1

administrere

aktsomhet

angre

anrette

anstifte

anstille

anta

arrangere

avstedkomme

begråte

beklage

bekymre seg

beskytte

bestille

bestyre

bringe i orden

dra omsorg for

eksekvere

engste seg

foranstalte

forberede

foreta

forplikte seg til

forrette

forsiktighet

forsyne

forsørge

fullbyrde

få i stand

gjennomføre

gjøre

greie

gå inn i

holde

hoppe inn i

ikle seg

inspirere

ivareta

iverksette

klare

legge på seg

makte

motta

opptre

ordne

ordne med

organisere

overta

passe

pleie

påse

påta

påta seg

rettferdiggjøre

røkte

se til med

skaffe

skipe

skjøtte

stelle til

stå for

syte

sørge

sørge for

ta hånd om

ta i besittelse

ta på seg

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

tilta seg

tiltre

tjenestegjøre

tre inn i

trygge

utføre

utrette

vareta

varsomhet

volde

Meningsgruppe: 2

befordre

bringe

ekspedere

frakte

gi

lange

poste

rekke

remittere

sende

skikke

spedere

tilstille

transportere


Andre relevante treff:

besørgelse
© Wild Wild Web 2012