Synonymer.no

berolige

Meningsgruppe: 1

akseptabel

antakelig

avdempe

avkjøle

avskjerme

avspenne

avvæpne

begrense

behage

beroligende

beskranke

betryggende

betvinge

blende

blidge

blidgjøre

blidke

blidne

bløtgjøre

bremse

demme

dempe

dempet

dimme

dulme

dysse ned

døyve

falle

falle til ro

formilde

formildende

forminske

forsone

forsvarlig

fylle

fyllestgjøre

fyllestgjørende

gjøre til lags

glede

god

gyte olje på opprørt hav

hemme

honorere

husvale

innfri

isolere

kjøle

kjølne

kjøve

koble av

kveve

legge en demper på

leve opp til

lindre

lykksaliggjøre

megle

mette

mild

mildne

minske

mitigere

moderere

modifisere

motvirke

nedstemme

oppfylle

opplive

oppmuntre

overbevise

pasifisere

redusere

roe

roe seg

saktne

sedativ

senke

skru ned

slappe av

slå kaldt vann i

slå kaldt vann i blodet på

slå seg til ro

smelte

sordinere

stagge

stemme

stille

stilne

stole på

svekke

temme

temperere

tilfredsstille

tilfredsstillende

trøste

trøste seg til

tvinge

tø opp

tøyle

undertrykke

unnskyldende

upåklagelig

uttømmende

vederkvege


Andre relevante treff:

beroligende

beroligelse

beroligende middel
© Wild Wild Web 2012