Synonymer.no

bero på

Meningsgruppe: 1

anta

avhenge av

bebreide

befinne seg

bero

beskylde

betinge

betinges av

bli oppsatt

bunne i

det vil tiden vise

erfare

foregi

forutsatt

forutsette

få vite

grunne seg på

grunnet i

gå ut fra

ha å

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

kreve

kunne tilskrives

kunne tilskrives

ligge

ligge i

måtte sees på bakgrunn av

postulere

påberope seg

ryktes

skrive seg fra

skylde

skylde på

skyldes

spørre seg selv

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå i gjeld til

stå på

tilskrive

undre

utsatt

vise tilbake til

voldes av

være

være avhengig av

være basert på

være betinget av

være diktert av

være forårsaket av

være opp til

være å forklare som

være å takke

Meningsgruppe: 2

erkyndige seg
© Wild Wild Web 2012