Synonymer.no

bero

Meningsgruppe: 1

aksessorisk

avhenge av

avhengig

behøve

bero på

betinges av

bli oppsatt

bokføre

bunden

bunne i

datere seg fra

forplikte

forutsette

grunne seg på

grunnet i

gå tilbake til

hakke

henge sammen med

henligge

henstå

heteronom

hitrøre fra

holde

hvile

innføre

koble av

komme an på

komme av

korrespondere

ligge

ligge begravet

ligge brakk

ligge i

ligge nede

merke

pausere

protokollere

puste på

raste

registrere

rekreere seg

skrive seg bak øret

skrive seg fra

skrive under på

skylde

skyldes

slappe av

spørres

stamme

stamme fra

stilt i bero

stotre

stotte

stå

stå hen

stå i forbindelse med

stå på

trenge

ufri

umyndig

underordnet

uselvstendig

utsatt

utstå

vente

være avhengig av

være basert på

være fra

være hekta på

være henfallen til

være i ro

være opp til

være stilt i bero

være utsatt

Meningsgruppe: 2

anlegge


Andre relevante treff:

berolige

bero

bomberom

beroligelse

beroligende

berope

berope seg

beroligende middel

stilt i bero

stille i bero

være stilt i bero
© Wild Wild Web 2012