Synonymer.no

beretning

Meningsgruppe: 1

anekdote

annal

aperçu

avskrift

avtrykk

beskjed

bilde

bli husket

brev

bud

dikt

disposisjon

eksposé

erklæring

etterligning

etterretning

eventyr

fabel

fantasi

forhistorie

formidling

fortegnelse

fortelling

fortid

fortolkning

fremstilling

gjengivelse

gå over i historien

hemmelighet

historie

historier

kompendium

korrespondanse

krønike

legende

levnet

lignelse

liste

livsløp

løgn

meddelelse

melding

metode

myte

notat

novelette

novelle

opplysning

opprinnelse

overblikk

oversettelse

oversikt

parabel

partitur

plate

portrett

pressemelding

protokoll

rapport

redegjørelse

referat

register

regle

reklame

reportasje

reproduksjon

resymé

revy

rispe

roman

rykte

saga

sagn

sammendrag

sitat

skildring

skisse

skjema

skrøne

sladder

stubb

stykke

survey

synopsis

tabell

timeplan

utdrag

utvikling

versjon

Meningsgruppe: 2

eskapade


Andre relevante treff:

innberetning
© Wild Wild Web 2012