Synonymer.no

beregning

Meningsgruppe: 1

akt

akte

animus

anliggende

anslag

arbeid

baktanke

bedømmelse

beregne

beslutning

bestemmelse

betraktning

budsjett

dessein

disposisjon

dom

estimat

flate

forehavende

formål

fornuft

forsett

forsettlig

fremgangsmåte

gjøre et overslag

ha til hensikt

hensikt

hensyntagen

høring

idé

intensjon

kalkulasjon

kalkulering

kalkyle

kritikk

med

med hensikt

med overlegg

med vitende og vilje

mening

metode

motiv

mål

nivå

omdømme

omgås med planer om

omtanke

oppgave

orden

overlagt

overlegg

overslag

overveielse

plan

prognose

program

prosjekt

regnestykke

siktemål

skjema

skjønn

skulle

spekulasjon

tanke

tendens

tenke

tilsikte

timing

utkast

utregning

vilje

ville

vurdering

zweck

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

anelse


Andre relevante treff:

forutberegning

forhåndsberegning

ta med i beregningen
© Wild Wild Web 2012