Synonymer.no

beregnet

Meningsgruppe: 1

anta

antatt

sannsynlig

tenkt

Meningsgruppe: 2

avmålt

behersket

forbeholden

formell

forsiktig

kjølig

knapp

nøye

reservert

rolig

stiv

tilbakeholdende

tilknappet

tvungen

verdig

Meningsgruppe: 3

beregne

bevisst

fornuftig

forsettlig

gjennomtenkt

med

med hensikt vilje

metodisk

målbevisst

normal

ordentlig

overlagt

overlegge

planfast

planmessig

på gjørs

rasjonell

regelbundet

regelmessig

tilsiktet

veloverveid

villet

Meningsgruppe: 4

søkt

utstudert


Andre relevante treff:

iberegnet

velberegnet

vel beregnet

nøye beregnet
© Wild Wild Web 2012