Synonymer.no

beregne

Meningsgruppe: 1

akte

alt tatt i betraktning

anbringe

ane

angi

ansette

anslag

anslå

anslående

anstille betraktninger

anta

antesipere

aptere

arrangere

avmåle

avpasse

avveie

avvente begivenhetenes

balansere

bebude

bedømme

bemanne

beregning

bestemme

betenke

betrakte

bonitere

budsjett

budsjettere

dele

deliberere

dimensjonere

disponere

drøfte

dømme

estimere

evaluere

fastsette

forberede

fordele

forestille

forestille seg

forjette

forkynne

forme

formode

forsynlig

forutberegne

forutse

forutseende

forutsi

forvente

fremsynt

gisse

gjennomtenke

gjette

gjøre et overslag

gjøre overslag over

gjøre regning med

gjøre utkast til

grade

granske

gruble

gruppere

gå ut fra

ha for øye

holde for

holde for rimelig

håpe

imøtese

inndele

innstille

justere

kalkulere

klarsynt

klassifisere

klok

komme i betraktning

komme med

komme på tale

konstruere

kritisere

kvantifisere

legge opp

legge til rette

likevel

love

meditere

mene

mistenke

måle

måte

oppgave

oppgi

ordne

organisere

overlegge

overslag

overveie

overveiende

planlegge

plassere

populær

predikere

preken

presumere

profetere

profetisk

prognostisere

prosjektere

prøve

påskjønne

reflektere

regne

regne med

regne ut

sammenligne

se an

se på

segmentere

sensurere

sette

sette pris på

skatte

skissere

skjønne

slutte seg til

som arbeider på lang sikt

sove på

spå

spå om

stikke ut

stille

stole på

summere

supponere

ta hensyn til

ta i betraktning

ta med i beregningen

ta stilling til

ta under overveielse

taime

taksere

tallfeste

telle på knappene

tenke

tenke etter

tenke igjennom

tenke på

tenke seg

tilpasse

tilrettelegge

time

tippe

tro

utarbeide

utregne

varsle

veie for og imot

vekte

vente

vente seg

verdsette

vone

vurdere

være aktuell

være forberedt på

Meningsgruppe: 2

anse


Andre relevante treff:

beregnet

iberegnet

beregnende

uberegnelig

velberegnet

vel beregnet

forutberegne

nøye beregnet

forhåndsberegne
© Wild Wild Web 2012