Synonymer.no

benytte

Meningsgruppe: 1

anlagt

anlegge

anspenne

anvende

anvendt

applisere

arbeide

arrangere

avbenytte

avlese

avveie

bate

bedrive

begå

behandle

behov

behøve

belastet

belure

beregne

berike seg på

beskatte

beskue

betjene seg av

bruk

bruke

disponere

disponert

dra fordel av

dra nytte av

drive

dyrke

eie

eksploatere

flytte

forslå

frukte

fyllest

gagn

gjøre bruk av

gode

gripe til

gå frem med

gå ut fra

ha

ha bruk for

hjelp

iaktta

legge an

legge for dagen

legge til grunn

mangle

melke

misbruke

mottakelig

nedbetale

nytte

nyttiggjøre seg

nøyte

oppta

overføre

praktisere

predestinert

profittere på

realisere

rå over

råde over

sette ut i livet

sko seg på

slå mynt på

spinne silke på

ta fornuften fangen

ta i bruk

tappe

til ingen nytte

tilbøyelig

tillempe

tjene

tjeneste

trekke på

trekke veksler på

trenge

ty til

unødig

utbytte

utfolde

utnytte

utsatt for

velsignelse

verdi

virke

virkeliggjøre

vits

zweck

øve

Meningsgruppe: 2

begynne med


Andre relevante treff:

avbenytte

avbenyttelse

benytte anledningen
© Wild Wild Web 2012