Synonymer.no

bemyndigelse

Meningsgruppe: 1

adgang

age

akkreditiv

atkomst

autorisasjon

autoritet

begrunnelse

bestemthet

bevilling

bifall

carte blanche

disposisjon

domstol

dyktighet

embetsverk

evne

fullmakt

garanti

grep

grunnlag

grønt lys

gyldighet

handlefrihet

heimel

herredømme

hjemmel

imprimatur

instans

jurisdiksjon

juss

kapasitet

kommando

kompetanse

kongebrev

konsesjon

kraft

krav

kreditiv

legitimasjon

lisens

lov

lovverk

løyve

majestet

makt

maktinstans

mandat

medhold

myndighet

organ

orlov

overhånd

overtak

overvekt

passasje

permisjon

potens

privilegium

prokura

respekt

rett

rettighet

rådighet

samtykke

servitutt

språkfølelse

statsmakt

styrke

støtte

tillatelse

øvrighet

Meningsgruppe: 2

beføyelse


Andre relevante treff:

gi bemyndigelse
© Wild Wild Web 2012