Synonymer.no

belyse med eksempler

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

avslørende

belyse

demonstrere

eksemplifisere

illustrere

illustrerende

skildre

tegne

typisk
© Wild Wild Web 2012