Synonymer.no

belyse

Meningsgruppe: 1

angi

annonsere

anskueliggjøre

avslørende

begrunne

bekjentgjøre

belyse med eksempler

bemerke

bestråle

bringe klarhet

bringe klarhet i

bringe til ens kunnskap

definere

demonstrere

eksegere

eksemplifisere

eksponere

elaborere

forklare

forklare nærmere

forklarende

fortolke

fremstille

fullstendiggjøre

gjøre det klart for

gjøre kjent

greie ut

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

illuminere

illustrere

illustrerende

informativ

informere

kaste lys over

klargjøre

klarlegge

klarne

kommentere

konkretisere

kunngjøre

lærerik

meddele

oppklare

opplyse

opplysende

pensle ut

presisere

redegjøre for

relieff

sette

sette i relieff

si

skildre

stille

talende

tegne

tipse

tolke

tyde

tydeliggjøre

typisk

underrette

understreke

undervise

utdype

utheve

utlegge

utmale

utrede

utsette

utvide

utvikle

varsku

veilede

veiledende

vise

vitne


Andre relevante treff:

belyse med eksempler
© Wild Wild Web 2012