Synonymer.no

belaste med

Meningsgruppe: 1

påføre

volde

Meningsgruppe: 2

ajournere

forsinke

la

utsette

Meningsgruppe: 3

arrangere

bli utsatt for

eksponere for

gjøre til gjenstand for

la gjennomgå

prøve

pådra seg

risikere

ta risken på

underkaste

underkaste seg

utsette for

utsette seg for

våge
© Wild Wild Web 2012