Synonymer.no

belage seg på

Meningsgruppe: 1

arbeide på

arrangere

avvente begivenhetenes

bane

bearbeide

beramme

berede seg på

brygge på

foranstalte

forberede

forberede seg

forberede seg på

førebu

gjøre i stand

gjøre seg klar til

innrette

innstille seg på

iscenesette

lage seg til å

legge til rette

ordne

planlegge

preparere

ruste

tilrettelegge

utruste

vente

Meningsgruppe: 2

avvente

forutse

forvente

gjøre regning med

gå ut fra

imøtese

oppebie

se frem til

være forberedt på
© Wild Wild Web 2012