Synonymer.no

bekrefte seg

Meningsgruppe: 1

anerkjenne

attestere

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekrefte

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

erkjenne

forlate

forsikre

gi på båten

godkjenne

holde stikk

innrømme

konfirmere

la i stikken

parafere

ratifisere

sanksjonere

sanne

si ja til

slå til

stadfeste

svike

svikte

trekk

verifisere

vidimere

vitne

Meningsgruppe: 2

bitt
© Wild Wild Web 2012