Synonymer.no

bekrefte

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

avgi vitnesbyrd

avgjøre

avslutte

bedyre

beedige

befeste

begripe

bejae

bejaende

bekjenne

bekrefte seg

bekreftende

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

bli

bære preg av

endog

endossere

erfare

erkjenne

fastslå

forsikre

forskanse

forsterke

forstå

fortelle om

forvisse seg

gi næring til

gi pant på

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

gå inn på

holde stikk

hylle

indikere

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

konfirmere

konsolidere

konstantere

konstatere

kvittere for

love

medgi

motta

parafere

positiv

påstå

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

selv

si for visst

si ja til

slå til

stadfeste

strø sand på

styrke

stå ved

støtte

sverge på

ta for god fisk

ta til følge

takke ja til

tilstå

tiltre

tyde på

underskrive

undertegne

uttale

uttrykke

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

vedta

verifisere

vidimere

vise

vitne

vitne om

væpne

være med på

åpenbare

Meningsgruppe: 2

attestere


Andre relevante treff:

bekreftet

ubekreftet

bekreftende

bekreftelse

bekrefte seg

bekreftet
© Wild Wild Web 2012