Synonymer.no

beklage seg

Meningsgruppe: 1

akke

angre

anke

antaste

aue seg

bebyrde

begråte

beklage

besvære

besvære seg

bry

bære seg

eie seg

forfølge

forstyrre

gi seg

henge seg på

hjemsøke

jamre

jamre seg

jøye

kikke

kjære

klage

klynke

knistre

kny

kondolere

kverulere

kvinke

lamentere

misnøye

nage

oie seg

okke

okke seg

okkes

oppløfte et ramaskrik

pine

plage

sjenere

stakre

sukke

surve

sutre

synes synd på

syte

sørge

trenge seg på

tutle

tutre

tvine

tynge

uleilige

vånde seg

være lei for

være misfornøyd

ynke

ynkes over

ømme seg
© Wild Wild Web 2012