Synonymer.no

beklage

Meningsgruppe: 1

angerfull

angergiven

angre

angrende

anke

anklage

appellere

attre seg

auelig

avsverge

bebreide seg

bebreide seg selv

begråte

beklage seg

bekymre seg

beskylde

besvære seg

besørge

botferdig

brødebetynget

bøte

dra omsorg for

engste seg

foranstalte

forbarme seg over

forsyne

forsørge

fortryde

fortryte

få angre

føle anger over

gjøre bot

gjøre opphevelser

gremme seg

gå i seg selv

ha medlidenhet med

ille

jamre

jamre seg

jamrende

jøye seg

klage

klagende

knurre

komme med innsigelse

kondolere

krype til korset

kverulere

lamentere

misnøye

mukke

nedlegge protest

oie seg

okke seg

ombestemme seg

ordne med

passe

pleie

protestere

påse

reklamere

se til med

skaffe

skamfull

skyldbetynget

skyldbevisst

stakre

sutre

synes synd på

syte

sønderknust

sørge

sørge for

sørge over

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

trege

være lei for

være misfornøyd

ynke

ynke seg

ynkes over

ønske ugjort

Meningsgruppe: 2

akke


Andre relevante treff:

beklagelse

beklagelig

beklage seg

beklageligvis
© Wild Wild Web 2012