Synonymer.no

beholde

Meningsgruppe: 1

besitte

eie

forstå

føre

ha

ha på lager

holde

inneha

sitte inne med

vinne

Meningsgruppe: 2

vinne

Meningsgruppe: 3

disponere

råde over

Meningsgruppe: 4

bestå av

inneholde

være utstyrt med

Meningsgruppe: 5

bære

ha på seg

Meningsgruppe: 6

lide av

være befengt med

Meningsgruppe: 7

legge for dagen

vise

Meningsgruppe: 8

befatte seg med

bestille

forholde seg

gjøre

ha for seg

ha fore

ha seg

henge sammen

komme av

komme seg

måtte

plikte

stille seg

være

være nødt til

være å forstå

Meningsgruppe: 9

bevare

fastholde

forsvare

hevde

holde gående

holde ved lag

håndheve

iaktta

opprettholde

underholde

vedlikeholde


Andre relevante treff:

beholder

forbeholde

velbeholden

forbeholden

uforbeholden

vannbeholder

forbeholde seg

glassbeholder

beholde valplassen

beholde for seg selv

søppelbeholder

strøsandbeholder

transportbeholder

en beholder uten innhold
© Wild Wild Web 2012