Synonymer.no

beherske

Meningsgruppe: 1

administrere

age

anføre

arbeide ned

bakse

bakse med

ballade

balstyrig

base

befale

befare

beherske seg

berge

beseire

besette

besiktige

beslaglegge

bestemme

bestemme over

bestyre

betvinge

betvinge seg

boltre seg

bøye

danne

dempe

dirigere

dominere

drive

dukke

dy seg

elevasjon

erobre

etterprøve

evne

falle

ferdes

fikse

forandre

forestå

formå

forsere

forskingre

forspille

forstå

fortrenge

forvalte

fribord

fronte

fullbyrde

fullføre

få bukt med

få gjørt

få has på

få makt over

få til

føre

gjennomføre

greie

gå i spissen for

ha bukten og begge endene

ha det rette grep på

ha el. holde under kontroll

ha greie på

ha greie på

ha hånd om

ha i sin hule hånd

ha i sin makt

ha kontroll over

ha makt over

ha overblikk over

ha rede på

ha under kontroll

heime

herske

herske over

hjemme

hjemme-

holde

holde i tømme

holde nede

holde styr på

holde under kontroll

håndtere

hærsette

høgd

høre hjemme

høyde

i familiens skjød

i gamlelandet

i hus

inne

inne i

innenlandsk

innskrenke

jevnbyrdig

karakterisere

kaste seg

kjempe med

kjenne

kjenne ut og inn

kjennetegne

klare

klare brasene

klemme

knekte

knuse

kontrollere

kue

kujonere

kujonere overskygge

kunne

kunne bruke

kuske

kuste

kvele

larm

larme

lede

legge bånd på

legge en demper på

leie

leve

lose

makte

mann for

merke

mestre

moderere

moderere seg

mynte

nedkjempe

oppnå

ordne

orke

overkomme

overmanne

overskygge

overvelde

overvinne

passe

prege

presidere

på høyde med

på styr

rave

realisere

regjere

regjere over

rettlede

rulle

rå over

råde

råde over

sette preg på

sette over styr

sette spor

sjefe

slå

som hjemme

stemple

stri med

styr

styre

styre klar av

styre seg

styren

styrte

stå for

svinge seg

særprege

takle

temme

trille

trone

tumle

tumle med

tumle seg

tvinge

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undertrykke

unngå

usjenert

utmerke

vakle

ved teltene

veilede

velte

velte seg

virre

vite

være fortrolig med

være fortrolig med

være herre over

være hjemme i

være i stand til

være inne i

være mann for

være på høyde med

ødsle

Meningsgruppe: 2

avta


Andre relevante treff:

behersket

ubehersket

beherskelse

beherske seg

selvbeherskelse

miste beherskelsen

miste selvbeherskelsen
© Wild Wild Web 2012