Synonymer.no

behørig

Meningsgruppe: 1

absolutt

anstendig

ansvarlig

antakelig

berettiget

betryggende

det nødvendige

effektiv

fornøden

forpliktet

forsvarlig

garantert

god

grundig

holdbar

kreves

maktpåliggende

nok

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

pliktig

pliktskyldigst

påbudt

påkrevd

riktig

sikker

skulle til

skyldig

solid

sterk

stor

tilbørlig

tilfredsstillende

tillatelig

tiltrengt

tvungen

uavvendelig

uavviselig

ubetenkelig

uunnværlig

være nødvendig
© Wild Wild Web 2012