Synonymer.no

begunstige

Meningsgruppe: 1

befordre

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eksellere

eskortere

favorisere

forbedre

foretrekke

forfremme

forskanse

forsvare

frede

fremde

fremelske

fremheve

fremhjelpe

fremme

fremskynde

gagne

gardere

gi fortrinnet

gi vind i seilene

gjete

gjøre seg bemerket

gjøre seg gjeldende

glimre

gå i bresjen for

ha forkjærlighet for

ha mer lyst på

ha som fortrinn

ha som kjennemerke eller kjennetegn

ha som sin fremste egenskap

hedre

hegne

hjelpe

hjelpe frem

holde på

holde sin hånd over

interessere seg for

ivareta

karakterisere

konvoiere

lette

like bedre

live

lune

oppmuntre

passe på

patronisere

preferere

presentere seg

privilegere

promotere

protesjere

pussere

sette høyere

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

stimulere

strygge

støtte

ta av for

ta seg av

ta under sine vinger

tilgodese

tre i skranken for

trygge

utmerke

utmerke seg

utmerke seg ved

utpeke

velge

verge

verne

verne om

vinne ry

virke for

vokte

våke over

øke

øve

Meningsgruppe: 2

håndheve


Andre relevante treff:

begunstiget

begunstigelse

mestbegunstigelsesprinsipp
© Wild Wild Web 2012