Synonymer.no

begrunnelse

Meningsgruppe: 1

anvisning

argument

argumentasjon

avstiver

befestning

bemyndigelse

beskjed

beskyttelse

bevis

bærer

defensiv

diegese

drivkraft

eksegese

eksplanasjon

erklæring

etterretning

forklaring

forsvar

forsvars-

fortelling

fortolkning

fremstilling

garanti

grunn

grunngivning

grunnlag

heimel

hjemmel

hypotese

illustrasjon

interpretasjon

kommentar

kort på hånden

løsning

medhold

motivering

notis

oppklaring

opplysning

oppstander

polemikk

påskudd

påstand

rapport

redegjørelse

resonnement

skjel

støtte

tankegang

tilskyndelse

tydning

underbyggelse

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

veiledning

vitneprov

Meningsgruppe: 2

forherligelse


Andre relevante treff:

uten begrunnelse
© Wild Wild Web 2012