Synonymer.no

begrunne

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

argumentere

argumentere for

avlønne

basere

basere seg på

begrunnet

belyse

bero

bevise

billig

bygge

demonstrere

eksegere

etterstrebe

fastslå

forklare

fortolke

fremstille

gasjere

gjøre det klart for

godtgjøre

greie ut

grunne

grunngi

gå inn for

heimle

hjemle

honorere

klargjøre

klarlegge

kommentere

konstatere

legitimere

meddele

motivere

opplyse

orientere

pledere

presisere

redegjøre

redegjøre for

rettferdiggjøre

sannsynliggjøre

si

støtte

ta sikte på

tolke

tufte

tyde

tydeliggjøre

underbygge

utdype

utgreie

utlegge

utrede

utvikle

vise

vitne

være basert på

Meningsgruppe: 2

forherlige


Andre relevante treff:

begrunnet

begrunnelse

ubegrunnet

uten begrunnelse
© Wild Wild Web 2012