Synonymer.no

begrepsmessig

Meningsgruppe: 1

abstrakt

akademisk

allmenngyldig

begreps-

bestemt

figurlig

fjern

formell

forstandig

hypotetisk

ikke konkret

intelligent

konseptuell

konstruert

logisk

nonfigurativ

potensiell

prinsipiell

sikker

spekulativ

tankemessig

tankeskapt

tenkelig

tenkt

teoretisk

ubetinget

upraktisk

urealistisk

virkelighetsfjern

åndelig
© Wild Wild Web 2012